The Insulcon Group

Leader in high temperature solutions - Refractories, Wearflex Expansion Bellows, Refrex and Textile Products

 • Milieubeleid

  Onze missie is om installaties van klanten energiezuiniger te maken. Dit geldt zowel intern als extern (voor distributeurs en leveranciers) met voortdurende aanpassingen die worden gemaakt om de totale milieu-inzet te verlagen.

  Insulcon BV hecht waarde aan het uitvoeren van haar activiteiten op een manier die rekening houdt met de ecologische behoeften van de gemeenschappen waarin zij actief is. Dit wordt bereikt door:

  Naleving van alle geldende milieuwet- en regelgeving en implementatie van eigen normen en waarden als er geen wetten of regels zijn;
  Voortdurende inspanningen om vervuiling en uitstoot te voorkomen en milieuprestaties te verbeteren door continu te zoeken naar duurzame bronnen voor energie en materialen, bij al haar activiteiten;
  Het zoeken naar mogelijkheden om de milieu-inzet te minimaliseren;
  Al onze medewerkers zijn op de hoogte gesteld via een Insulcon-publicatie over de normen en waarden die wij als groep nastreven.