The Insulcon Group

Leader in high temperature solutions - Refractories, Wearflex Expansion Bellows, Refrex and Textile Products

  • Insulcon in space!

    Voor de tweede keer in Insulcon's geschiedenis is een door Insulcon geleverd product gelanceerd voor een toepassing buiten onze atmosfeer. Deze keer in Advanced Closed Loop System (ACLS), uitgevonden door Airbus & ESA.

     

    insulconspace