The Insulcon Group

Leader in high temperature solutions - Refractories, Wearflex Expansion Bellows, Refrex and Textile Products

  • Isofoam / Foamfrax HT-Isolatie

    De Insulcon Group is een exclusieve installateur van Isofoam en Foamfrax. Isofoam/Foamfrax-isolatie (tot 1250°C) is een driecomponentensysteem bestaande uit bio-oplosbare of keramische vezels, bindmiddel en een schuimmiddel. Het Isofoam/Foamfrax-installatieproces combineert speciaal vezelmateriaal met anorganische bindmiddelen en een schuimmiddel in een gepatenteerd mengmechanisme. Binnen de mengkamer worden de vezels en het bindmiddel met elkaar vermengd om een homogeen (vezel)schuimmengsel te maken. De Isofoam/Foamfrax-installatiemachine drijft dit mengsel door een slang en mondstuk, en het materiaal wordt vervolgens op het gewenste oppervlakte gespoten.

    Isofoam/Foamfrax-isolaties kunnen gemakkelijk ter plaatse door Insulcon worden geïnstalleerd met behulp van speciale apparatuur en onder toezicht van getrainde Insulcon-engineers. Typische toepassingen zijn: nieuwe ovenbekleding, (extra) energiebesparing, 'hete wand'-bekledingen over bestaande vuurvaste bekleding, noodbekleding, ovenwagenplafond met lage dichtheid, etc.

    Isofoam/Foamfrax-isolatie is snel en eenvoudig te repareren, heeft een lage terugslag (<2%) tijdens de installatie, kan direct na het aanbrengen verhit worden, vermindert de warmte-uitvaltijd, heeft uitstekende thermische eigenschappen en een goede chemische resistentie.

    Voor een voorbeeld kunt u ook kijken naar onze installatievideo's op ons YouTube-kanaal: born heater en walking beam furnace.