search

ESG

Onze reis naar duurzaamheid

In het licht van de enorme milieu-, sociale en bestuurlijke hordes die voor ons liggen, heeft Insulcon zich diepgaand en ambitieus gecommitteerd aan duurzaamheid. Deze toewijding werd geïnspireerd door een zeer duidelijke beslissing: om ESG in het hart van ons bedrijfsproces te plaatsen. We zijn ervan overtuigd dat het beschermen van de planeet, onze werknemers en ons bedrijf niet alleen van vitaal belang is voor het succes van het bedrijf, maar ook een collectieve verplichting is die door iedereen binnen Insulcon wordt gedeeld.

We zetten ons in om ervoor te zorgen dat ESG-aangelegenheden binnen de hele groep worden overwogen en ondersteund, in het belang van iedereen die binnen ons bedrijf wordt beïnvloed, inclusief klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we leven.

ESG is een reis en er is nog een lange weg te gaan. Terwijl we vooruitgaan, neemt onze ambitie toe en dienen zich onderweg nieuwe uitdagingen aan. Maar we zijn ervan overtuigd: samen (kunnen) we het verschil maken.

ESG Governance

BOARD TOEZICHT OP DUURZAAMHEIDESG green

De raad van bestuur van Insulcon heeft direct toezicht op de strategie en toezeggingen van het bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Onze benadering van duurzaamheid is essentieel voor het bedrijf om haar strategie succesvol uit te voeren en wordt als zodanig gezien als een kernverantwoordelijkheid van de gehele Raad van Bestuur en het Senior Management.

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 

Het leveren van ESG-prestaties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Insulcon en IPCOM groepsmaatschappijen en business units, waarbij elke unit ESG-kampioenen heeft, die samenwerken met het corporate ESG-team om de meest efficiënte paden te implementeren om onze gezamenlijke doelen te bereiken.. 

BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

Wij hechten veel waarde aan een voortdurende dialoog met onze belanghebbenden om hun verwachtingen te begrijpen en in te lossen, en onze positieve impact op de samenleving te maximaliseren.

ESG handshake

MILIEU

We willen onze positieve impact op de maatschappij en het milieu vergroten door de positieve duurzaamheidsimpact van onze producten te maximaliseren en onze negatieve operationele impact te minimaliseren.

We zetten ons in om onze activiteiten uit te voeren op een manier die onze toewijding aan wereldwijde milieuduurzaamheid laat zien.

Deze toewijding wordt weerspiegeld in de volgende prioriteiten:

  • Het aanbieden van de meest duurzame en milieuvriendelijke materialen aan onze klanten;

  • Onze milieuprestaties voortdurend verbeteren;

  • Samenwerken met leveranciers die zich net zo inzetten voor een duurzaam milieu.

Elk van de bedrijven van de IPCOM groep, waar Insulcon deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en aanpassen van duurzaamheidsinitiatieven die zijn afgestemd op de milieu duurzaamheidsprioriteiten van IPCOM.

READ MORE

Sociaal

We erkennen dat onze activiteiten en supply chain het leven van talloze mensen over de hele wereld beïnvloeden. We zijn van mening dat iedereen die met ons bedrijf te maken heeft, of ze nu direct bij ons in dienst zijn, binnen onze supply chain werken of deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn, het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Onze toewijding aan mensenrechten en arbeidsnormen vormt de basis van onze waarden en onze bedrijfspraktijken.

We streven naar vooruitgang door:

ESG together

  • Voortdurend onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid te verbeteren, in overeenstemming met nationale wetten en internationale normen;

  • Open werkplekken te creëren en een open dialoog, eerlijke feedback, transparantie en verantwoordingsplicht te stimuleren;

  • Investeren in de ontwikkeling en opleiding van ons talent;

  • Het uitbreiden en meten van onze inspanningen om een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur te creëren;

  • Investeren in de gemeenschappen waar we zaken doen en waar onze collega's wonen en werken.

READ MORE

Ethiek en bestuur

Insulcon's toewijding aan sterk ondernemingsbestuur, naleving en ethisch gedrag is geworteld in onze kernwaarden en vormt de basis voor onze dagelijkse bedrijfsvoering.

ESG Boardroom

Gedreven door ons managementteam en de Raad van Bestuur, zit deze toewijding ingebakken in onze cultuur en alle collega's van Insulcon Group begrijpen de verwachting om onze waarden hoog te houden en zich te houden aan beleid en praktijken die eerlijke, ethische en oprechte zakelijke transacties, robuust bestuur en naleving van toepasselijke wetten bevorderen.

Deze gebieden zijn een prioriteit omdat we geloven dat ons succes afhangt van een relatie van vertrouwen en professionalisme met onze belangrijkste belanghebbenden, namelijk onze werknemers, commerciële partners, aandeelhouders, overheidsinstanties en het algemene publiek. Onze onwrikbare toewijding aan eerlijkheid en integriteit, en aan zakendoen op de juiste manier, is essentieel voor wie we zijn als bedrijf.

READ MORE

Duurzaam inkopen

Insulcon is toegewijd om zaken te doen met de hoogste normen van ethiek, integriteit en sociale verantwoordelijkheid. Wij geloven dat onze leveranciers een cruciale rol spelen om ons te helpen dit doel te bereiken. We zetten ons in om samen te werken met leveranciers die verantwoordelijk opereren en onze toewijding aan milieu- en duurzaamheidsnormen delen. Het uitvoeren van due diligence in de toeleveringsketen is een belangrijk onderdeel van onze algemene inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

We verwachten van onze belangrijkste leveranciers dat ze onze gedragscode voor leveranciers erkennen en ondertekenen en dat ze een jaarlijkse zelfbeoordelingsvragenlijst invullen om hun beleid, inzet en initiatieven te controleren.

Wij zijn van mening dat naleving van deze gedragscode essentieel is voor het opbouwen van een verantwoordelijke en duurzame toeleveringsketen waarvan alle belanghebbenden profiteren. Wij zetten ons in om samen te werken met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de normen die in deze gedragscode zijn vastgelegd en om onze gezamenlijke prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ethiek voortdurend te verbeteren.

Richtlijnen klokkenluiden

IPCOM/Insulcon biedt een duidelijke, toegankelijke en vertrouwelijke procedure voor werknemers en andere belanghebbenden om zorgen te uiten of wangedrag te melden zonder angst voor vergelding.

  • Ons klachtenmechanisme is ontworpen om te zorgen voor een tijdige en eerlijke afhandeling van klachten, het bevorderen van transparantie en het afleggen van verantwoording;

  • We moedigen iedereen die van mening is dat er sprake is van niet-conform gedrag aan om dit te melden, met de garantie dat er geen represailles zullen volgen.

Werknemers worden aangemoedigd om problemen aan te kaarten bij het lokale management of bij de Compliance Officer van IPCOM/Insulcon, of om dit te melden via het klokkenluiderskanaal van IPCOM. here.

Dit klachtenmechanisme is beschikbaar voor alle interne en externe belanghebbenden, met als doel dat iedereen (anoniem) een klacht of bezorgdheid kan uiten over activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ons beleid en onze wettelijke normen. Elke melding via dit kanaal wordt behandeld volgens onze onderzoeksprincipes van menselijkheid, vertrouwelijkheid, proportionaliteit en bescherming van de aan de orde gestelde kwestie.

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over onze nieuwe innovatieve producten en industriële oplossingen!

Laatste nieuws

2-05-2024

Weer een uitdaging volbracht!

Read more