search

Duurzaamheid

sustainability Insulcon

 

Hoe implementeert Insulcon duurzaamheid?

Duurzaamheid rust op drie pijlers: Bronnen - Milieu - Winst.

Deze waarden hebben we precies verankerd in onze "Gedragscode".

Duurzame toepassingen

Door duurzame praktijken te implementeren, zet Insulcon zich in om het milieu te beschermen terwijl winstgevendheid behouden blijft. Onze ISO 14001-certificering zorgt ervoor dat we prioriteit geven aan het behoud van bronnen en het minimaliseren van afval.

Hiervoor hebben we een uitgebreide "Gedragscode" opgesteld die ethisch gedrag promoot in al onze bedrijfsvoeringen. Iedere werknemer en derde partij die geassocieerd is met Insulcon is verplicht om verantwoordelijk te handelen en zich te houden aan alle relevante wetten en regelgeving.

Wat betreft bronnen begrijpen we het belang van efficiënt gebruik. Daarom streven we er voortdurend naar om energieconsumptie en afvalproductie te minimaliseren in onze productieprocessen. Door innovatieve en duurzame praktijken te implementeren, streven we ernaar om onze algehele milieueffecten te verminderen.

Daarnaast zijn onze producten en oplossingen ontworpen om energie-efficiëntie te bevorderen. Door gebruik te maken van onze isolatieoplossingen kunnen onze klanten hun energieverbruik verminderen, wat resulteert in lagere CO2-uitstoot. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar draagt ook bij aan langdurige kostenbesparingen voor onze klanten.

Voortdurend streven naar verbetering

Samengevat, Insulcon implementeert duurzaamheid door ethisch gedrag, behoud van bronnen en milieubescherming prioriteit te geven. We streven voortdurend naar verbetering van onze praktijken, om zo een duurzame toekomst te waarborgen voor zowel ons bedrijf als de planeet.

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over onze nieuwe innovatieve producten en industriële oplossingen!

Laatste nieuws

2-05-2024

Weer een uitdaging volbracht!

Read more